ABS Supportersvereniging

Supportersvereniging ABS

De supportersvereniging heeft als doelstelling het vergaren van financiële middelen en deze aan te wenden ter ondersteuning van de sporttakken van de omni-vereniging ABS.
Zo kunnen al dan niet samen met een of meer sporttakken activiteiten worden ontwikkeld waarbij in voorkomende gevallen financiële risico's samen gedragen kunnen worden.
Suggesties zijn van harte welkom.

Verder heeft de supportersvereniging een aantal vaste geld opleverende activiteiten, zoals de avondfietsvierdaagse, en het samen met een aantal sporttakken exploiteren van de sporthal kantine van de "Uutvlog".
En een vaste bron van inkomsten is de contributie van de leden (€ 6.00 per jaar).

Bent U nog geen lid van de supportersvereniging, geef U dan op als lid van de sportvereniging van ABS.
En u helpt de sport in Bathmen betaalbaar te houden.

Download het aanmeldingsformulier

De bestuurssamenstelling is:

Voorzitter: Dhr. H.A. Oonk
Telefoon: 0570-541876

Secretaris: Dhr. G. Klein Hegeman
Telefoon: 0570-542042